Dovolená

Kde všude můžete strávit svou dovolenou

Velká Bíteš

By admin • Feb 3rd, 2009 • Category: Česká města

Velká Bíteš se nachází v okresu Ždár nad Sázavou. Město patří do kraje Vysočina. Velká Biteš má několik městských částí (Jáchymov, Pánov, Nové Sady, Bezděkov atd.)

Velká Bíteš historie

Velká Bíteš vznikla v roce 1240.

Velká Bíteš památky

Mezi památky patří:
Kostel svatého Jana Křtitele - který byl nově opraven a byly kolem něj vykáceny stromy, aby kostel více vynikl.
-Socha svatého Jana Nepomuckého, radnice a dvě kašny na Masarykově náměstí
-busta Tomáše Garika Masaryka

Pověst Velká Bíteš

Pasačka jednoho dne uviděla, že jeden její býk a jedna svině hrabou stále na tomtéž místě a nemohla je odtamtud odehnat. Šla se tedy na místo podívat a zjistila, že vyhrabali zvon, který byl celý vyplněný prosem. V prosu byla ukryta zlatá monstrance. Zvon byl zavěšen do kostela sv. Jana Křtitele, ale měl tak ohlušující hlas, že do něj musela být vyvrtána dírka a zalita olovem, aby to hlas zvonu ztlumilo. Při zvonění prý volá: „Sviňa mě vyryla, bék mě vyhrabal, panna mě našla!“ Nalezená monstrance je prý tak cenná, že když bude celé město zničeno, obyvatelé jej z jejího prodeje postaví znovu.

Tyto zvony byly ukryty proto, že v té době zuřila Třicetiletá válka a na našem území se nacházela Švédská vojska, která zvony kradla, tavila a odlévala z nich zbraně. Aby se tyto vzácné zvony zachovaly, byly ukryty v místě “U Antoníčka”, kde je posléze podle pověsti našla tato pasačka.

Zdroj

Tagged as: , , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply